...

เสวนาทางวิชาการเนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พ.ศ.2566
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 นายกิตติพงษ์ สนเล็ก
นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่๑๐ นครราชสีมา 
นายสมเดช ลีลามโนธรรม  ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี  สำนักศิลปกรที่ 9 อุบลราชธานี 
นาย นภสินธ์  บุญล้อม  หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท  สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น (วิทยากร)
พร้อมด้วยนายวรรณพงษ์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา นักโบราณคดีปฏิบัติการ (ผู้ดำเนินรายการ)
เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการเนื่องในสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พ.ศ.2566
ในหัวข้อ "วัฒนธรรมเสมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" 
ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ 
ทุกท่านสามารถรถชมย้อนหลังได้ที่
Facebook Fanpage กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร  
https://fb.watch/jHeB8VWxrv/?mibextid=Nif5oz

(จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง)