...

บรรยากาศวันสงกรานต์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ โบราณสถานปราสาทพนมวัน
บรรยากาศนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ในวันสงกรานต์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖
ณ โบราณสถานปราสาทพนมวัน
ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 

(จำนวนผู้เข้าชม 111 ครั้ง)