...

การดำเนินงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖
การดำเนินงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา 
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการ
- หาหินที่เหลือจากการบูรณะและหินที่เหลือจากการทดลองประกอบ มาแต่งเพื่อนำมาใช้งานทดแทนหินที่สูญหาย
- เคลื่อนย้ายและติดตั้งชิ้นส่วนที่ทดลองประกอบได้
- เสริมหินใหม่ทดแทนในส่วนที่สูญหายเพื่อรับหินที่ทดลองประกอบได้
- ประกอบติดตั้งฐานเพื่อรองรับซุ้มหน้าบันด้านทิศตะวันออก
* *วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานโครงการฯ**

(จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง)