...

นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีโคราช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีโคราช
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง)