...

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง)