...

วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีบ้านเมืองดู่
วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีบ้านเมืองดู่ ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ดำเนินงานโดยกลุ่มโบราณคดี ควบคุมการขุดค้นโดยนายวีระชาติ พงค์ชนะ นักโบราณคดีชำนาญการ
จากนั้นลงพื้นที่ตรวจโบราณสถาน ปราสาทนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และ
กุฎิฤาษีหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

(จำนวนผู้เข้าชม 518 ครั้ง)