...

รายงานผลการสำรวจทางโบราณคดี แหล่งตัดหินทรายโบราณบ้านส้มกบงาม หมู่ที่ 9 บ้านส้มกบงาม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
  • ย้อนกลับ
  • รายงานผลการสำรวจทางโบราณคดี แหล่งตัดหินทรายโบราณบ้านส้มกบงาม หมู่ที่ 9 บ้านส้มกบงาม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 284 ครั้ง)