...

วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอุโบสถวัดโคกพรม
วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
พร้อมด้วยนายชำนาญ กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน
และนายวรรณพงษ์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธา นักโบราณคดีปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอุโบสถวัดโคกพรม
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับนายอำเภอโนนไทย
ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จากนั้นลงพื้นที่ตรวจโบราณสถานปราสาทพนมวัน ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 456 ครั้ง)