...

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอุทยานธรณีโคราชในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา


วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอุทยานธรณีโคราชในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา
ในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองนครราชสีมา
จากนั้นลงพื้นที่ตรวจโบราณสถานแหล่งตัดหินบ้านส้มกบงาม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 417 ครั้ง)