...

การขุดตรวจทางโบราณคดี อุโบสถเก่าวัดโคกพรม ตำบลโคกพรม อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
  • ย้อนกลับ
  • การขุดตรวจทางโบราณคดี อุโบสถเก่าวัดโคกพรม ตำบลโคกพรม อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 471 ครั้ง)