...

โครงการขุดค้นแหล่งโบราณคดีโนนบ้านนางแดดเหนือ ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
  • ย้อนกลับ
  • โครงการขุดค้นแหล่งโบราณคดีโนนบ้านนางแดดเหนือ ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

(จำนวนผู้เข้าชม 532 ครั้ง)