...

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการ "พิมาย-ภูพระบาท :วรรณกรรมสู่นิทานพื้นบ้าน"
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการ
"พิมาย-ภูพระบาท :วรรณกรรมสู่นิทานพื้นบ้าน"
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม
โดย นายดุสิต ทุมมากรณ์ หัวหน้ากลุ่มโบราณคดี
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(จำนวนผู้เข้าชม 475 ครั้ง)