...

ตรวจรับงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาททนง งวดที่๒
นายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ประธานตรวจการจ้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาททนง ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (งวดที่๒) วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(จำนวนผู้เข้าชม 509 ครั้ง)