...

กิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม
วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ "กิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม" ณ โบราณสถานกู่เกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 406 ครั้ง)