...

เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายหงส์ทอง แย้มยืนยง (ประธาน อส.มศ. อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี )ได้เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(จำนวนผู้เข้าชม 690 ครั้ง)