...

โครงการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม อส.มศ. จังหวัดสมุทรปราการ ณ วัดพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรีได้จัดทำโครงการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม ของอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของอาสาสมัคร ท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรม ดูแลรักษาโบราณสถาน ณ วัดพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

(จำนวนผู้เข้าชม 658 ครั้ง)