...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ ตรวจเยียมการดำเนินงานของสำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี กรมศิลปากร
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ เยี่ยมชมสภาพศาลาการเปรียญ วัดบางกะพ้อม และรับทราบการรายงานของผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี เรื่องแนวทางการบูรณะและการส่งเสริมสนับสนุนจากภาคเอกชน ณ วัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอนุรักษ์เรือโบราณ แหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ ณ แหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

(จำนวนผู้เข้าชม 686 ครั้ง)