...

กิจกรรม ๑๐๕ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๕ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวรณโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต

(จำนวนผู้เข้าชม 697 ครั้ง)