...

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ สำหรับพระสังฆาธิการและช่างพื้นถิ่นเมืองเพชร เรื่อง"การอนุรักษ์งานศิลปกรรม" ณ วัดพระทรง ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

(จำนวนผู้เข้าชม 706 ครั้ง)