...

วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ต้อนรับโรงเรียนวัดสว่างมนัส
วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๕๐ น. 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
จากโรงเรียนวัดสว่างมนัส 
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
จำนวน ๒๑๐ คน 
โดยมีนายเอกราช  ชนะการ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
และพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
ให้การต้อนรับและนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 218 ครั้ง)