...

ผลการประกวดขับร้องเพลงนาเยาวชน เพลงพื้นเมืองภาคใต้ครั้งที่ 1
ผลการประกวดขับร้องเพลงนาเยาวชน เพลงพื้นเมืองภาคใต้ครั้งที่ ๑ 
รางวัลชนะเลิศ ทีมเพลงนาสองหนู
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีมมัธยมเพลงนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีมทุ่งนาทอแสง
รางวัลชมเชย ทีมนาทอง
รางวัลชมเชย ทีมสองหนุ่มสองชาย
รางวัลพิเศษ 
ทีมสาวน้อยนาข้าว
ทีมเพลงนาฟ้าชมพู
ทีมทุ่งนาฟ้าขาว
ขอขอบคุณคณะกรรมการ
นายพรั่ง ยินดี ศิลปินเพลงนาชุมพร
นางสุนทรี โพธิ์ทักษิณ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
รศ.โอฬาร รัตนภักดี ผู้เชี่ยวชาญการจัดการทรัพยากรด้านวัฒนธรรม
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้
คุณสิทธิโชค เล็งไพบูลย์
รศ.โอฬาร รัตนภักดี
คุณสัมฤทธิ์ ชนะการ
คุณอมร ชนะการ

(จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง)