...

ต้อนรับโรงเรียนบ้านคอเตี้ย วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคอเตี้ย
ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน ๔๗ คน
โดยมีพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง)