...

ต้อนรับโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖
วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้น ม.๑
จากโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง จำนวน ๓๘๔ คน
โดยมีนายเอกราช ชนะการ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
พร้อมด้วยพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 115 ครั้ง)