...

พายุไต้ฝุ่นเกย์ที่จังหวัดชุมพร เมื่อ พ.ศ. 2532
พายุไต้ฝุ่นเกย์ที่จังหวัดชุมพร เมื่อ พ.ศ. 2532

     จากลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดชุมพรที่มีการแปรปรวนของลมในช่วงฤดูฝนเสมอนับแต่อดีต พายุที่เกิดขึ้นนี้ได้สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนหลายครั้ง  เฉพาะในช่วงระหว่างรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  เกิดพายุในจังหวัดชุมพรถึง 5 ครั้ง ได้แก่ การเกิดพายุใน พ.ศ. 2415 พ.ศ. 2422  พ.ศ.2433  พ.ศ. 2445  และ พ.ศ. 2472  เป็นต้น  ได้มีผู้สันนิษฐานถึงความรุนแรงของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ว่า  อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากจังหวัดชุมพรตั้งอยู่ตรงส่วนที่แคบของคาบสมุทรภาคใต้
     สำหรับพายุไต้ฝุ่นเกย์  เป็นพายุที่หมุนก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำ  กำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนล่าง  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2532 แล้วเคลื่อนตัวสู่อ่าวไทยตอนล่างขนานกับชายฝั่งภาคใต้ตะวันออกเป็นพายุดีเปรสชั่นมีศูนย์กลางอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนราธิวาส  ประมาณ 150 กิโลเมตร  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2532
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2532  พายุนี้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน มีทิศทางมุ่งเข้าหาฝั่งเหนือแหลมตะลุมพุก  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และเปลี่ยนทิศทางไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ  และเหนือ  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2532  และในวันต่อมา (4 พฤศจิกายน 2532)  พายุนี้ได้เปลี่ยนทิศทางไปทางตะวันตะวันตกเฉียงเหนือเคลื่อนสู่ฝั่งโดยมีศูนย์กลางที่อำเภอปะทิว  และอำเภอท่าแซะ  ทำให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน  มีระดับสูงถึง 1.80 เมตร  ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน  ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และทางราชการเขตรอำเภอปะทิว  อำเภอท่าแซะ  และอำเภอเมือง  จังหวัดชุมพรอย่างหนัก  จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2532  ระดับน้ำจึงลดลง  ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้ประเมินความเสียหายว่า  มีผู้เสียชีวิตถึง 529 คน  ทรัพสินเสียหายมูลค่าประมาณ 7,453 ล้านบาท นับเป็นการสูญเสียจากภัยธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย

THE TYPHOON AT CHUMPHON DURING 1989

IN THE RAINY SEASON. THE CLIMATE OF CHUMPHON IS ALWAYS CHANGEABLE AND TROPICAL CYCLONES USUALLY HAPPEN DURING THIS TIME. INTHEREIGN OF KING CHULALONGKORN UNTIL THE REIGN OF KING PRACHADHIPOK, CHUMPHON HAD TROPICAL CYCLONES FIVE TIMES,IN 1872 ,1879, 1890,1902 ,AND 1929  A.D. CAUSING DAMAGE TO PROPERTY AND LOSS OF LIVES.
‘GAY’ IS THENAME OF THE RECENT  TROPICAL CYCLONE OCCURING IN 1989 WHICH ORIGINATED FROM THE ACTIVE LOW PRESSURE IN THE LOWER PART OF THE SOUTH CHINA SEA ON 31 OCTOBER 1989. THEN,IT MOVED TO THE LOWER GULF OF THAILAND AND BECAME A TROPICAL CYCLONES MOVED TO THREE DISTRICTS OF CHUMPHON : PATIU DISTRICTS,THASAE DISTRICTS AND MUANG DISTRICTSON 4 NOVEMBER 1989. FROM THIS PHENOMENON,THE MINISTRY OF INTERRIOR ESTIMATED : THE LOSS OF HUMAN LIVES WAS 529 AND DAMAGE TO PROPERTY TO BE 7,453 MILLION BAHT,DIRECTLY ATTRIBUTABLE TO THIS EVENT.


(จำนวนผู้เข้าชม 69 ครั้ง)