...

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้การต้อนรับโรงเรียนบ้านปากแพรก
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง จำนวน ๕๙ คน
โดยมีพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับและนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง)