...

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้การต้อนรับโรงเรียนบ้านบางกลาง
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านบางกลาง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวน ๕๓ คน 
โดยมีพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับและนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง)