...

ต่างหูลิง-ลิง-โอ เครื่องประดับของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ต่างหูลิง-ลิง-โอ เป็นเครื่องประดับของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว มีลักษณะเป็นห่วงกลม มีปุ่มยื่นออกมา 2 ถึง 4 ปุ่ม ทำด้วยหิน แก้ว และดินเผา “ลิง-ลิง-โอ” เป็นคำที่ชาว Ifugo Bontoc และ Kalinga ชาวพื้นเมืองของฟิลิปปินส์ใช้เรียกต่างหู ที่พวกเขายังสวมใส่อยู่ในปัจจุบัน ลิง-ลิง-โอ เป็นเครื่องประดับที่พบมากในวัฒนธรรมซาหุญ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่พบมากในแถบชายฝั่งทะเลทางตอนกลางและใต้ของเวียดนาม มีอายุสมัยในราวพุทธศตวรรษที่ 1-5 ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมซาหุญ คือ การฝั่งศพกับภาชนะดินเผาและจะมีของอุทิศให้กับศพ เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประดับต่าง ๆ เป็นต้น เครื่องประดับที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมซาหุญ คือ ต่างหูลิง-ลิง-โอ (ling-ling-O) และต่างหูรูปสัตว์สองหัว (Bicephalous earring)
 ได้ค้นพบต่างหูลิง-ลิง-โอ ในประเทศอื่น ๆ เช่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และไทย ในประเทศไทยค้นพบที่แหล่งโบราณคดีอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แหล่งโบราณคดีท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และที่แหล่งโบราณคดีเขาสามแก้ว จังหวัดชุมพร จากการที่ได้พบต่างหู ที่เรียกว่า ลิง-ลิง-โอ กระจายอยู่ในหลายพื้นที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อของคนในอดีตเมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว อาจจะโดยการล่องเรือ เพราะได้พบ ลิง-ลิง-โอ กระจายอยู่ตามหมู่เกาะต่าง ๆ และแสดงให้เห็นว่า คนในสมัยนั้นสามารถผลิตเครื่องประดับ มีความรู้ในการออกแบบและเผยแพร่ให้เครื่องประดับอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองเป็นที่ยอมรับของดินแดนอื่น ๆ
ระบบทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
อ้างอิงจาก ธราพงศ์ ศรีสุชาติ "เขาสามาแก้ว : ชุมชนโบราณ" 
สารานุกรมวัฒนธรรม ภาคใต้ พ.ศ.2529
---------------------------------------
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
เปิดให้ผู้เข้าชม วันพุธ - วันอาทิตย์  เวลา 9.00 - 16.00 น.
ค่าเข้าชม คนไทย 20 บาท ต่างชาติ 100 บาท
ติดต่อสอบถาม โทร. 077630758
Chumphon National Museum
Open to visitors from Wednesday - Sunday 
9:00 A.M. - 4:00 P.M.
Admission Fee 
Thais 20 Baht
Foreigner 100 Baht
For further information, please call 077630758
ดาวน์โหลดไฟล์: ต่างหูลิง1.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ต่างหูลิง2.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ต่างหูลิง3.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ต่างหูลิง4.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ต่างหูลิง5.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ต่างหูลิง6.jpeg

(จำนวนผู้เข้าชม 1103 ครั้ง)