...

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2559 มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การนำชมพิพิธภัณฑ์ฯ การแสดงบนเวี การตอบปัญหา การวาดภาพ ระบายสี และกิจกรรมประจำฐานต่าง ๆ ตั้งแต่เวลา 09.00 น ถึง 13.00 น.

(จำนวนผู้เข้าชม 879 ครั้ง)