...

หอสมุดแห่งชาติชลบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม " Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่" ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558
ด้วยจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 " Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ " ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชสดุดี สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ต้องการให้พสกนิกรแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความสามัคคีร่วมกันของประชาชนด้วยการปั่นจักรยาน ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดี หอสมุดแห่งชาติชลบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่" โดยมีนางสาวธนาพร ชูชื่น หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติชลบุรี นางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงธรรม เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน และนางสาลี่ ศิริตรานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เส้นทางที่ปั่น
จุดเริ่มต้น เริ่มจากศาลากลางจังหวัดชลบุรี เลี้ยวซ้ายไปยังแยกโรงพยาบาลเก่า เข้าถนนพระยาสัจจา ตรงไปยังแยก ร.ร.ชลราษฎรอำรุง จนถึงแยกพลับพลา แล้วเลี้ยวขวาเข้าสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี ซึ่งเป็นจุดแวะพักปลูกป่าเป็นกิจกรรมเสริม จากนั้นกลับไปที่แยกพลับพลาแล้วเลี้ยวขวา ไปยังแยกอ่างศิลาแล้วเลี้ยวขวา ขับขี่ไปตามถนน ผ่านตลาดสะพานปลา วัดโกมุทรัตนาราม ศาลเจ้าหน่าจาฯ ไปจนถึงแยกบางแสนสายสองแล้วเลี้ยวซ้าย เข้าถนนบางแสนสายสอง ไปจนถึงแยกตัดกับถนนลงหาดบางแสน แล้วเลี้ยวขวาตรงไปจนถึงวงเวียนบางแสน ขี่เลียบชายหาดบางแสนตรงไปจนถึงแหลมแท่น เป็นอันจบการเดินทางขาไป แวะพักที่แหลมแท่น จากนั้นเดินทางกลับ โดยตรงไปที่วงเวียนแหลมแท่นแล้วเลี้ยวขวา ไปจนถึงแยกบางแสนสายสอง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอ่างศิลา-บางแสน ขับขี่ไปตามถนนจนถึงแยกอ่างศิลา แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระยาสัจจา เดินทางกลับด้วยเส้นทางเดิม จนถึง จุดสิ้นสุด ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
 
 
 
     
 
        ภาพบรรยากาศกิจกรรม " Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ " ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี  หอสมุดแห่งชาติชลบุรีเได้ข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย     

(จำนวนผู้เข้าชม 646 ครั้ง)