...

โขน ชุด สีดาลุยไฟ

***รายการบรรณานุกรม***

หนังสือหายาก

กรมศิลปากร.  โขน ชุด สีดาลุยไฟ และ ปราบบรรลัยกัลป์.  พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๔๙๖.

(จำนวนผู้เข้าชม 777 ครั้ง)