...

ละคอนนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน ตีคลี

***รายการบรรณานุกรม***

หนังสือหายาก

กรมศิลปากร.  ละคอนนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน ตีคลี.  พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๕๐๓.

(จำนวนผู้เข้าชม 1432 ครั้ง)