...

DIY งานคราฟต์จากกระดาษเหลือใช้
วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. พบกับกิจกรรมการประดิษฐ์งานศิลปะจากกระดาษเหลือใช้ ณ ห้องโถงอาคารโบราณสถาน หอสมุดแห่งชาติชลบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 140 ครั้ง)