...

กระทรวงวัฒนธรรม เผยแพร่หนังสือประวัติศาสตร์ฉบับการ์ตูน "สุโขทัย เมืองมรดกโลก"
กระทรวงวัฒนธรรม เผยแพร่หนังสือประวัติศาสตร์ฉบับการ์ตูน "สุโขทัย เมืองมรดกโลก" บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านลายเส้นการ์ตูน สีสันสดใส เพื่อจูงใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักรู้และเห็นความสำคัญประวัติศาสตร์ชาติไทยที่สืบทอดมั่นคงมาอย่างยาวนาน สร้างจิตสำนึกรักชาติ ความภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชของชาติไทย จัดทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) สามารถอ่านได้ที่ https://www2.m-culture.go.th/adminli/ebook/B0201/#p=12

(จำนวนผู้เข้าชม 152 ครั้ง)