...

สตฺตาริยธนสุตฺต (สตฺตาริยธนสูตร) ชบ.บ.51/1-1
  • ย้อนกลับ
  • สตฺตาริยธนสุตฺต (สตฺตาริยธนสูตร) ชบ.บ.51/1-1
สตฺตาริยธนสุตฺต (สตฺตาริยธนสูตร)
ชบ.บ.51/1-1 
เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)

(จำนวนผู้เข้าชม 296 ครั้ง)