...

คำบูชาข้าวพระและอนุโมทนาวิธี ชบ.ส. ๘๓
  • ย้อนกลับ
  • คำบูชาข้าวพระและอนุโมทนาวิธี ชบ.ส. ๘๓
คำบูชาข้าวพระและอนุโมทนาวิธี ชบ.ส. ๘๓
เจ้าอาวาสวัดเทพประสาท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
มอบให้หอสมุด ๒๓ ก.ค. ๒๕๓๕
เอกสารโบราณ (สมุดไทย)

(จำนวนผู้เข้าชม 325 ครั้ง)