...

ตำรายาแผนโบราณ ชบ.ส. ๕
ตำรายาแผนโบราณ ชบ.ส. ๕
เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
มอบให้หอสมุด ๙ ก.ค. ๒๕๓๕
เอกสารโบราณ (สมุดไทย)

(จำนวนผู้เข้าชม 457 ครั้ง)