...

วงศ์สวรรค์จันทวาส ชบ.ส ๑
วงศ์สวรรค์จันทวาส ชบ.ส ๑
พะครูสุทธิคุณรังษี เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
มอบให้หอสมุด ๙ ก.ค. ๒๕๓๕
เอกสารโบราณ (สมุดไทย)

(จำนวนผู้เข้าชม 557 ครั้ง)