...

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จทวีปยุโรป พ.ศ. 2434
  • ย้อนกลับ
  • สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จทวีปยุโรป พ.ศ. 2434

  ***บรรณานุกรม*** 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 5 พิมพ์อนุสรณ์ในงานพระ
ราชทานเพลิงศพ นายพิทย์ นรพัลลภ ณ เมรุวัดธาตุทอง
พระขโนง วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2514

พระนคร 

โรงพิมพ์พระจันทร์
2514

(จำนวนผู้เข้าชม 523 ครั้ง)