...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน ปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัส Covid-19
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน
ปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัส Covid-19 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 25 เมษายน 2563

(จำนวนผู้เข้าชม 658 ครั้ง)