...
ครบรอบ ๔๓ ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 339 ครั้ง)