...

"พระแสนแซ่ว : พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ล้านนา"

ชุดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ "พระแสนแซ่ว : พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ล้านนา"

(จำนวนผู้เข้าชม 1548 ครั้ง)