...

งาน Creative fine arts ๒๕๕๘ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ได้นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบจาก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ไปจัดแสดงในงาน Creative Fine Arts 2015 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ซึ่งผลิตภัณฑ์ในปีนี้ อยู่ภายใต้แนวคิด "ลวดลายสัตว์ผสมล้านนา" เป็นการนำลวดลายที่ปรากฏในงานศิลปกรรมศิลปะล้านนามาสร้างสรรค์ผลงาน ประเภท เครื่องประดับ กระเป๋า เครื่องแต่งกาย #

(จำนวนผู้เข้าชม 593 ครั้ง)