...

ป้อเก๊า แม่เดิม ประวัติศาสตร์ชุมชนคริสเตียน ดอยสะเก็ด
  • ย้อนกลับ
  • ป้อเก๊า แม่เดิม ประวัติศาสตร์ชุมชนคริสเตียน ดอยสะเก็ด
ชื่อเรื่อง : ป้อเก๊า แม่เดิม ประวัติศาสตร์ชุมชนคริสเตียน ดอยสะเก็ด
ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ พงศ์อุดม
ปีที่พิมพ์ : 2536
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
     ป้อเก๊า แม่เดิม เป็นคำพื้นเมืองล้านนา บ่งบอกถึงที่มาหรือการสืบสายเลือดจากบรรพชนเดียวกัน เหมือนประวัติศาสตร์ชุมชนคริสเตียน ดอยสะเก็ด ซึ่งมีรากเหง้าเดียวกัน มีบรรพชนสืบสายมาจากคริสตจักรเดียวกัน คือ คริสตจักรแม่ดอกดง ดั่งนั้นงานวิจัยประวัติศาสตร์คริสตจักรจะช่วยให้สภาคริสตจักรฯ คริสตจักรท้องถิ่นที่เข้าไปศึกษา คริสตจักรอื่นๆ หน่วยงาน สถาบันของสภาคริสตจักรฯ และบุคคลทั่วไป ได้เข้าใจถึงความเป็นมา ความคิด และชีวิตของคริสตจักร อันเป็นบทเรียนที่มีประโยชน์ต่อชีวิตปัจจุบันและการวางแนวทางในอนาคต

(จำนวนผู้เข้าชม 528 ครั้ง)