...

ตำราพิธีส่งขืด และอุบาทว์ แบบพื้นเมืองเหนือ
  • ย้อนกลับ
  • ตำราพิธีส่งขืด และอุบาทว์ แบบพื้นเมืองเหนือ
ผู้แต่ง : สงวน โชติสุขรัตน์
ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.
สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่
สำนักพิมพ์ : ประเทืองวิทยา
     เรื่องขืดและอุบาทว์นี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ที่ท่านโบราณาจารย์ ท่านได้เรียบเรียงไว้มาตั้งแต่อดีตแล้ว แสดงให้เห็นว่าชีวิตของชาวไทยเรา ทั้งภาคเหนือ ภาคกลางภาคอีสาน นับตั้งแต่สมัยโบราณมาจนกระทั่งปัจจุบัน ได้มีความเชื่อเกี่ยวพันกับไสยศาสตร์ตลอดมา ทั้งๆ ที่ชาวไทยนับถือศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติ แม้แต่ในปัจจุบัน ความเชื่อในทางไสยศาสตร์ของชาวไทยเราก็ยังคงมีอยู่ จะเห็นได้จากความเชื่อในการสร้างศาลพระภูมิ เราจะเห็นศาลพระภูมิมีอยู่ทั่วไป แม้ในใจกลางเมืองของพระนครหลวง กระทั่งในรั้วมหาวิทยาลัย

(จำนวนผู้เข้าชม 410 ครั้ง)