...

การต่อสู้ของชีวิตพ่อสมบูรณ์ ณ เชียงใหม่
  • ย้อนกลับ
  • การต่อสู้ของชีวิตพ่อสมบูรณ์ ณ เชียงใหม่
ชื่อเรื่อง : การต่อสู้ของชีวิตพ่อสมบูรณ์ ณ เชียงใหม่
ผู้แต่ง : สมบูรณ์ ณ เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์ : 2550
สถานที่พิมพ์ : สมุทรสาคร
สำนักพิมพ์ : แอ๊ปป้า พริ้นติ้งกรุ๊ป
     หนังสือแต่งขึ้นโดยพ่อสมบูรณ์ ณ เชียงใหม่ หนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในอดีตของพ่อสมบูรณ์ที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แกคนรุ่นหลังถึงความเป็นมาของบุคคลสำคัญในสมัยตั้งแต่ยังเป็นเด็กจนถึงพ่อสมบูรณ์สร้างครอบครัวมีงานเป็นหลักเป็นแหล่ง ในหนังสือเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนผังชาติตระกูล ประวัติความเป็นมาของพ่อสมบูรณ์ ประวัติการศึกษา การประกอบอาชีพ ชีวิตในกรุงเทพ ชีวิตการทำงานบริษัทขนส่ง ชีวิตรับราชการ ชีวิตพ่อค้า ชีวิตชาวเมือง ชีวิตชาวสวน นอกจากนี้ท่านสมบูรณ์ยังถ่ายทอดประสบการณ์ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และยังศึกษาเกี่ยวกับแพทย์แผนโบราณ สุดท้ายคือชีวิตหัวหน้าครอบครัว

(จำนวนผู้เข้าชม 681 ครั้ง)