...

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ โดยมีนางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ

(จำนวนผู้เข้าชม 329 ครั้ง)