...

บุคลากรหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญปล่อยปลามหากุศล ณ ฝายมังกาละโป่ (ท่าน้ำแม่คาว) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ และนายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญปล่อยปลามหากุศล รายได้สมทบทุนเพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ฝายมังกาละโป่ (ท่าน้ำแม่คาว) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

(จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง)