...

องค์ความรู้ : ภาพยนตร์ไทยในเลนส์คนต่างชาติ เรื่อง I am from Siam

ภาพยนตร์เรื่อง I am from Siam เป็นภาพยนตร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาในวิชาภูมิศาสตร์โลก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ทางหอภาพยนตร์ได้รับมอบฟิล์มนี้จาก บริติช เคานซิล (British Council Thailand) จัดจำหน่ายโดย  บริษัท แอสโซซิเอท บริติช ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (Associated British Film Distributors Ltd.) ภาพยนตร์ดังกล่าวได้เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ได้แก่ กรุงเทพเวนิสแห่งตะวันออก, ประเพณีก่อปราสาททราย, โรงมหรสพหรือโรงละครในสยาม, การแข่งขันชกมวยไทยโชว์กำปั้นของชาวสยาม, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พิธีโกนจุกจากวัยเด็กเป็นวัยรุ่นตามประเพณีโบราณ เป็นต้น

เรียบเรียงและรวบรวมโดย : นายธีรบูลย์ มิตรมโนชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

แหล่งอ้างอิง :

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน). I am from Siam 1930.  [ออนไลน์].  สืบค้นเมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, จาก https://www.youtube.com/watch?v=PFowT6u6xU8, ๒๕๖๓.

(จำนวนผู้เข้าชม 176 ครั้ง)