...

กฤตภาคข่าวเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือ
กฤตภาคข่าวเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือ
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม(จำนวนผู้เข้าชม 139 ครั้ง)