...

แนะนำ E-book หนังสือหายาก พลตรีเจ้าราชบุตร
แนะนำ E-book หนังสือหายาก
พลตรีเจ้าราชบุตร (วงษ์ตวัน ณ เชียงใหม่) สืบเชื้อสายมาจากตระกูลเจ้าเจ็ดตน เป็นบุตรของพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐฯ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 กับแม่เจ้าจามรี พลตรีเจ้าราชบุตรได้เข้ารับราชการเมื่อ พ.ศ.2452 ในตำแหน่งเสมียนกองมหาดไทยมณฑลพายัพเพื่อทำงานสนองพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้รับพระราชทานความดีความชอบหลายอย่าง เช่น ได้รับพระราชทาน ราชทินนามว่า “เจ้าราชสัมพันธวงศ์” และมียศเป็นมหาดเล็กพิเศษ ในรัชกาลที่ 6 และในปี พ.ศ.2467 ได้รับพระราชทานราชทินนามในฐานะของเจ้านายฝ่ายเหนือของจังหวัดเชียงใหม่เป็น “เจ้าราชบุตร” ซึ่งท่านได้ใช้มาจนถึงอวสานแห่งชีวิต
หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นบรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรีเจ้าราชบุตร โดยได้เรียบเรียงประวัติตั้งแต่เมื่อเยาว์ การรับราชการ ความดีความชอบ และเอกสารจดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พุทธศักราช 2469 โดยคัดเลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพลตรี เจ้าราชบุตร เช่น นครเชียงใหม่จัดกระบวนแห่รับเสด็จเข้าเมือง พิธีทูลพระขวัญและพระราชทานพระแสงราชศัสตรานครเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีประวัติของพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐฯ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี และลำดับการสืบสายตระกูลของพระยาสุระวฤาไชยสงคราม ซึ่งเป็นต้นตระกูล ณ เชียงใหม่ ที่รวบรวมครั้งแรกโดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีด้วย
สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่ออ่านในรูปแบบ e-book
หรือคลิกที่ลิงก์ https://www.finearts.go.th/chiangmailibrary/view/16069-เจ้าราชบุตร

(จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง)